Takotsubo, eller brustet hjärta

Om du någon gång fått ditt hjärta brustet så vet du hur ont det kan göra. Ja, ett hjärta som mår dåligt på grund av en relation som spricker kan i vissa fall leda till att den efterlevande insjuknar och sedan går bort. Takotsubo-kardiomyopati  heter diagnosen som handlar om ett insjuknande som liknas vid en hjärtinfarkt. Denna sjukdom drabbar över lag nästan bara kvinnor. Denna emotionella stress ger bröstsmärtor, andningssvårigheter, förändring av EKG och kan ge upphov till död om man inte tar det på allvar.

”Den kliniska bilden är således snarlik akut hjärtinfarkt. Till skillnad från den typiska hjärtinfarkten finner man dock inga signifikanta kranskärlsförändringar vid koronar angiografi, och väggrörelsestörningen i vänster kammare griper över perfusionsområden för flera av kranskärlens huvudgrenar. Dessutom återhämtar sig vänster kammares funktion anmärkningsvärt snabbt hos flertalet patienter.”

Hur sjukdomen uppkom

Ska vi se till hur den uppkom så kan man aldrig vara säker då detta säkert är en sjukdom som funnits med sedan tidens begynnelse. Detta då vi människor alltid haft känslor. Men, det man brukar räkna från är från när begreppet, eller sjukdomen, Takotsubo-kardiomyopati uppkom. Detta var i Japan 1990. Detta på grund av vågorna efter kärnvapenbomberna och oroligheterna som gav upphov till detta tillstånd av emotionell stress. Denna stress har även fått mer och mer erkännande på senare tid och nu tar man större hänsyn till människors känslor och ser det inte bara som något man ska stoppa under mattan och glömma. Att det är fler kvinnor som drabbas av denna sjukdom handlar om att de är mer sårbara och känslosamma och har i större utsträckning en förmåga att måla upp negativa bilder i sina huvuden på saker som skett och även ännu inte skett.

Så, ta ditt hjärta på allvar!