Om ett barn drabbas

HLR, eller Hjärt-lungräddning, ges som bekant till personer som slutat andas eller vars hjärta slutat slå. Det är som tur är väldigt ovanligt att hjärtat slutar slå hos ett barn. Om ett barn verkar livlöst är istället orsaken oftast att de har slutat andas. Eftersom barn är mycket känsliga för syrebrist är det av största betydelse att man ger mun mot mun-andning så fort som möjligt i ett akut läge. Annars kan det sluta med att hjärtat slutar slå i och med att kroppen inte får tillräckligt med syre när andningen upphör. Om man hittar ett barn som verkar livlöst ska man börja med att kontrollera om barnet är vid medvetande, om det andas eller om det visar några andra livstecken. På så sätt får man en uppfattning om hur allvarligt tillståndet är. Om barnet är medvetslöst men andas normalt lägger man det i sidoläge och ringer sedan 112. Om det däremot inte andas normalt sätter man igång med HLR, varpå man larmar 112. Eftersom en korrekt utförd HLR kan betyda skillnaden mellan liv och död är det extremt viktigt att så många som möjligt har kunskap i metoden – inte minst personer som arbetar med barn.

En barnvänlig upplevelse

Om ett barn till följd av syrebrist eller hjärtstopp skulle hamna på sjukhus är förstås bemötandet från personalen viktigt. Det är en mycket omtumlande upplevelse för barnet att för det första vara medvetslöst, för det andra vara tvunget att åka ambulans och för det tredje läggas in på sjukhus och tas om hand av för barnet främmande personer. Därför är det bra om personalen är utbildad i hur man bemöter och ”handskas” med barn, vilket ju också är fallet på de allra flesta svenska sjukhus, där det brukar finnas särskilda barnavdelningar. Förutom själva bemötandet från personalen kan det också vara uppskattat av barnen om miljön är anpassad efter barn så gott det går. Dels med möblering och urval av böcker och tidningar, men man kan också skaffa namnskyltar i färg, stetoskopöverdrag i form av roliga djur, färgglada saxar och så vidare. Man får helt enkelt göra det som göras kan för att barnens sjukhusvistelse ska bli så positiv som möjligt!