Minska risken för blodpropp

När man opererar någonting i benen finns det en väldigt stor risk att man kan drabbas av blodproppar efter operationen. En blodpropp bildas då blodet självmant stoppar upp och bildar som en propp i den leden. Detta leder till slut att man kan drabbas av en stor propp som kan vara dödlig. Genom att använda en särskild sorts hård strumpa, en stödstrumpa, minskas risken dramatiskt att få en blodpropp eftersom hårdheten i strumpan gör att trycket i benet jämnas ut och man får en jämnare balans i blodflödet.

Vanligare än man tror

Att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar är vanligt idag i och med det leverne man har skaffat sig i dagens samhälle. Vanliga sjukdomar är hjärtsvikt och hjärtinfarkt som drabbar fler än någonsin idag. Exempelvis är det lättare att bli drabbad om man är rökare än icke-rökare, men det behöver inte vara alls så att man lever ohälsosamt eller så, tvärtom kan man ha ett hälsosamt liv men bli ärftligt drabbad av sådana sjukdomar. I vilket fall har hjärt- och kärlsjukdomar ökat i grad, även om man lever bättre. Det gäller dock att hålla sig hälsosam så kommer man kunna leva ett bra och hjärtstoppsfritt liv, även om det alltså inte är något att ta för givet.

Men för att förebygga sådana sjukdomar kan man med en enkel stödstrumpa rädda sitt eget liv. Det handlar i korthet om att man har denna strumpa på det ben som blivit opererat och på så sätt mjukas leden ut och blodflödet blir bättre än vad man kanske kunde tro. Det behöver inte vara så att man har blivit opererad, utan en läkare kan ordinera en person att ha på sig stödstrumpa om personen befinner sig i riskzonen. Klicka här för att läsa mer om stödstrumpor.

För att kunna förebygga blodproppar och hjärtfel krävs det forskning. Idag forskas det mycket på ämnet och redan idag har man kommit på många bra tekniker för att rädda hjärtan såsom att använda defibrillator när ett hjärta stannat, att ge hjärt- och lungräddning, att ge blodförtunnande medel, sätta in en pacemaker och använda sig av metoden ballongsprängning för att utvidga hjärtat vid allvarligt fel. Som sagt, man har kommit långt idag, men det är ändå inte nog. För att forskning ska kunna fortsätta krävs hela tiden ett engagemang från allmänheten att skänka pengar till forskningen.