Förebygg hjärt-kärlsjukdom på arbetet

Vilken är den vanligaste dödsorsaken i Sverige? Kanske skulle vi önska att det var av ålder, att folk helt enkelt kunde stilla somna in när deras tid var kommen. Men så är det tyvärr inte, utan den vanligaste dödsorsaken i Sverige enligt Socialstyrelsen är hjärt-kärlsjukdomar. Ett nedslående budskap. Men det behöver inte vara så deprimerande, det finns nämligen en hel del man kan göra för att förebygga dessa sjukdomar. Kanske är det svårt att veta var informationen ska komma ifrån för att man ska lyssna på den och faktiskt göra som man blir rådd, men en bra idé är att som arbetsgivare och arbetsplats se till att de på ditt företag har goda förutsättningar för att klara sig undan hjärt-kärlsjukdomar. Så vad kan ett företag göra?

  • Se till att alla på företaget har kunskap om hjärt-lungräddning, det är värdefull kunskap du lätt kan ge dem genom att avsätta några timmar om året för att informera och utbilda i HLR. Om någon får till exempel hjärtinfarkt eller plötsligt hjärtstopp kan det här vara faktorn som gör skillnaden mellan liv och död.
  • Att ge sina anställda regelbundna möjligheter till en hälsoundersökning som görs på betald jobbtid kanske låter som någonting som kanske är dyrt – men i längden kommer det betala sig eftersom dina anställda kan hålla sig friskare och upptäcka hälsorisker tidigare än de annars kanske gjort.
  • Uppmuntra en aktiv och hälsosam livsstil – till exempel genom att ge friskvårdsbidrag, erbjuda möjlighet till träning på arbetstid och liknande! Då kan det bli en effekt som sprider sig bland de anställda och fler börjar leva hälsosammare.
  • Att ha en hjärtstartare, även kallat defibrillator, på arbetsplatsen och kunskap om hur en sådan används kan också vara ett riktigt bra sätt att värna om sina anställdas hjärthälsa.

När det kommer till förändrade vanor kan ju aldrig en arbetsgivare bestämma åt sina anställda, men de kan alltid se till att uppmuntra till ett hälsosamt leverne och öka möjligheterna för att ens anställda ska må bra och undvika hjärt-kärlsjukdomar. Det är bra både för företaget och för de anställda, och kanske kan vi bli friskare av de här sakerna.