Hjärt- och kärlsjukdomar av olika slag

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och de flesta andra industrialiserade länder, är hjärt- och kärlsjukdomar av olika slag. Dessa stod år 2010 för 41 % av dödsfallen bland kvinnor och 39 % bland männen, enligt Socialstyrelsen. Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar hjärtat och/eller blodkärl. Exempel på sådana här sjukdomar är aortaaneurysm, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkramp.

Människohjärta

•    Aortaaneurysm. Ordet aneurysm betyder bråck på en artär, medan aortan är den stora kroppspulsådern. Aortaaneurysm är därmed ett samlingsnamn för sjukdomar som uppträder längs med hela stora kroppspulsådern – från aortans avgång vid hjärtat ner till buken.
•    En hjärtinfarkt orsakas av en blodpropp som bildas i något av hjärtats kranskärl, och som i sin tur orsakar akut syrebrist. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allt allvarligare ju längre det dröjer innan proppen lösts upp. Blir syrebristen långvarig dör hjärtmuskelcellerna – och då uppstår det vi kallar hjärtinfarkt.
•    Vid hjärtsvikt orkar hjärtats pumpfunktion inte ge tillräckligt med blodförsörjning till kroppens organ. Cellerna får då för lite näring och syre vilket till en början visar sig som yttre symptom i form av trötthet och andfåddhet.
•    Kärlkramp står för en nedsättning av blodflödet till hjärtat. Det kan leda till en övergående bröstsmärta, men ingen bestående hjärtmuskelskada. Man delar in kärlkramp i två kategorier: stabil och instabil kärlkramp. Den stabila varianten är när en förfettning i ett blodkärl gör det trångt och svårt för blodet att rinna fritt. Den instabila kärlkrampen orsakar en plötslig förändring av symptomen. Smärtan kan bli svårare eller utlösas vid mindre ansträngning än tidigare.

Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar

En del riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar kan vi inte förändra. Det handlar till exempel om ålder, kön och genetiska faktorer, om vi har stark ärftlighet för hjärt- kärlsjukdomar i släkten. Förebyggande faktorer som vi däremot kan påverka är bland annat att motionera regelbundet, äta bra, hälsosam mat, minska stressen och sluta röka.